UTRECHT - FNV Bondgenoten heeft op internet de inkomensgegevens gepubliceerd van topbestuurders van bijna tweehonderd beursgenoteerde bedrijven. Ook de percentages waarmee de topinkomens de laatste jaren zijn gestegen, staan vermeld.

"Nu het kabinet weigert om de topinkomens aan te pakken, maar wel de werknemers op de nullijn wil houden, wordt het tijd actie te ondernemen", aldus donderdag initiatiefnemer vakbondsbestuurder E. Stam. "Het valt niet aan onze leden uit te leggen dat loonmatiging wel voor hen geldt, maar niet voor hun bazen."

De bond wil op deze manier topmanagers die zichzelf verrijken uit de anonimiteit halen. Op www.rodemannetje.nl zijn ook foto's te zien van de huizen waarin de managers wonen. De adressen staan er niet bij.

Gemiddeld zijn topmanagers er in 2003 ruim 4 procent op vooruitgegaan. Dat is al ruim meer dan de 1,25 procent die de "gewone werknemer" er in 2003 bij heeft gekregen, aldus FNV Bondgenoten. In die 4 procent zijn exorbitante stijgingen niet meegeteld, zoals de dikke 300 procent die topman J. Bennink van Numico volgens de lijst in 2003 bij zijn inkomen kom optellen.