DEN HAAG - De ingrepen in de WW betekenen niet dat de werkloosheidsuitkering nu met rust wordt gelaten. Minister Brinkhorst (Economische Zaken) zegt dat woensdag in de Volkskrant. "Over de WW praten we door, daarover zijn in het kabinet afspraken gemaakt."

Het is nu zo dat volgend jaar de drempel voor de WW omhooggaat. Alleen wie 39 van de laatste 52 weken heeft gewerkt en bovendien vier van de afgelopen vijf jaar, komt nog voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking. Uit de woorden van Brinkhorst is af te leiden dat het daarbij niet blijft.

Hervorming

"Dit kabinet is nog lang niet klaar met de hervorming van de verzorgingsstaat. We staan pas aan het begin." De uitlatingen van Brinkhorst staan haaks op de bewering van zijn collega De Geus (Sociale Zaken) begin deze maand dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn afgerond. "De hervormingsagenda op het terrein van sociale zaken is compleet", zei die toen.

In een interview met het ANP voegde De Geus daar dinsdag bovendien aan toe dat er deze kabinetsperiode geen nieuwe bezuinigingen komen in de WW. "En zoiets zeg ik niet als ik daar niet met collega's over heb gesproken. Het WW-programma is geschreven."

Brinkhorst

Meer steun mag Brinkhorst verwachten van coalitiepartner VVD. Vice-premier Zalm heeft al diverse malen laten weten dat hij verlaging van hoogte en/of duur van de WW-uitkering noodzakelijk acht. De Nederlandse werkloosheidsvoorziening is volgens hem vrij riant vergeleken bij de andere Europese lidstaten. Bovendien moet volgens Zalm worden voorkomen dat bedrijven de WW gebruiken om oudere werknemers te lozen, nu VUT en prepensioen door het kabinet worden ontmoedigd.

In een toelichting op de miljoenennota zei Zalm dat die "glijbaan blijft bestaan". "Met de ingrepen van nu hebben we slechts de zeep eraf gehaald om te voorkomen dat het heel snel gaat." Hij wilde niet vooruitlopen op mogelijk verdere maatregelen. "Toekomstige besluiten van het kabinet zijn niet te voorspellen."

Zalm

Woensdag in het Radio 1-programma De Ochtenden liet Zalm doorschemeren dat De Geus voorbarig is met zijn conclusies. Hij wees erop dat het kabinet de Sociaal-Economische Raad om advies heeft gevraagd, en dus daarover straks zal praten. "Voor zover ik weet heeft De Geus die aanvraag niet ingetrokken." Op de vraag of De Geus voor de muziek vooruit loopt, antwoordde Zalm: "Ja, misschien wel".

Woensdag komt het onderwerp hoogstwaarschijnlijk aan de orde in de Tweede Kamer, omdat GroenLinks Brinkhorst en De Geus tijdens het vragenuurtje om opheldering wil vragen.