HOUTEN - Met het motto 'meedoen, meer werk, minder regels' heeft het tweede kabinet-Balkenende leugens verkocht. Dat zei W. Dresscher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (Aob) woensdag in een rede ter gelegenheid van de opening van het schooljaar. De bond becijferde dat door bezuinigingen de werkloosheid in het onderwijs bijna tweemaal zo sterk is gestegen dan in andere sectoren.

Aankomende onderwijzers merken nu al dat ze moeilijker aan een baan komen. Een kwalijke zaak waarschuwt Dresscher, want als door vergrijzing de vraag naar nieuwe leerkrachten weer toeneemt, zijn ze hard nodig. "Maar de kans is groot dat de jongeren die nu niet in het onderwijs aan de slag kunnen, de sector de rug toekeren", voorspelt Dresscher. "Want zij voelen zich belazerd door een overheid die hun verleidt om eerst dit mooie vak uit te oefenen, maar ondertussen werkgelegenheid schrapt."

Beginnende leerkrachten wordt het extra moeilijk gemaakt door het afschaffen van de kortdurende werkloosheidsuitkering. Omdat die door het slechte vooruitzicht op vast werk het vaak van invalbaantjes moeten hebben, moeten zij nu eerder een beroep op de bijstand doen.

Dresscher verwacht de komende jaren nog meer klappen in het onderwijs, omdat de bezuinigingen dan pas echt zullen zijn terug te vinden in de begrotingen van scholen. Minister Van der Hoeven van Onderwijs snijdt voor 100 miljoen in het onderwijs aan achterstandsleerlingen, het onderwijs in allochtone levende talen is per 1 augustus afgeschaft en het beroeps- en volwassenenonderwijs verwacht ook grote klappen, omdat het het monopolie op inburgeringscursussen verliest.

Beunhazen

Dresscher bestempelt de minister en haar gevolg daarom als "beunhazen in de Haagse Hoftoren", die meer werk beloven maar minder werk leveren. In het Onderwijsblad, een uitgave van de AOb, staat dat volgens het uitkeringsorgaan UWV begin 2002 1588 ontslagen leerkrachten aanspraak maakten op een WW-uitkering. Het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er al ruim 6000.