Het UWV gaat de komende periode werkzoekenden selecteren die geschikt zijn voor het vervullen van vacatures in het specialistische vakmanschap, zoals opticiens, audiciens en tandtechnici.

De instantie gaat hiervoor samenwerken met VakmanNu,  de uitvoeringsorganisatie van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap.

Geschikte kandidaten krijgen na een selectie door de werkgever een scholingstraject van zes maanden aangeboden met behoud van uitkering. Een deel van de scholing vindt plaats bij de werkgever. Hierna moeten kandidaten een dienstverband van tenminste anderhalf jaar krijgen aangeboden.

In de gezondheidstechnische, creatief-technische en ambachtelijke branches dreigt door vergrijzing een tekort aan personeel te ontstaan.

Binnen het sectorplan zullen tweehonderd werkzoekenden worden begeleid naar een baan binnen die branches.