Terwijl het aantal fulltime opdrachten voor zzp’ers in 2014 is gedaald, is het aantal parttime klussen juist gestegen.

Ook in 2012 en 2013 was al sprake van een afname van het aantal opdrachten voor 36 tot 40 uur per week, zo melden HeadFirst en de Universiteit van Tilburg dinsdag in hun gezamenlijk opgestelde marktmonitor ZP Facts.

28 procent van de opdrachten betreft inmiddels een klus voor 35 uur of minder. Vrouwen hebben gemiddeld een werkweek van 29 uur, mannen een van 33 uur.

Een mogelijke verklaring voor de afname van het aantal fulltime klussen zou volgens de onderzoekers kunnen zijn dat organisaties het aantal uren voor een opdracht terugdringen om kosten te besparen..

Het totale aantal opdrachten is wel enigszins gedaald in 2014. In de private sector was de afname groter dan in de publieke sectoren. In de sectoren ICT en energie is het aantal opdrachten stabiel, terwijl in de financiële sector een daling te zien is.

De uurtarieven voor zzp'ers zijn in 2014 verder gedaald, maar de daling was minder sterk dan in het voorgaande jaar, zo blijkt verder.