Freelancers zagen hun gemiddelde omzet in 2014 met 6,5 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. 

Dat constateert payrollbedrijf Tentoo in de jaarmonitor 2014.

De toename is vooral te danken aan de stijging van het aantal gewerkte uren, gemiddeld werkten freelancers 6 procent meer in 2014.

Volgens Paul den Ronden, algemeen directeur bij Tentoo, zijn freelancers in trek. "Bedrijven hebben in 2014 2,4 procent meer gebruikgemaakt van freelancers. Ook in absolute aantallen is het aantal bedrijven dat freelancers inhuurde toegenomen."

Hij zegt dat vooral jonge freelancers gewild zijn. "De groep tot 34 jaar heeft het buitengewoon goed gedaan, met een gemiddelde omzetstijging van ruim 10 procent."

Freelancers uit Rotterdam hadden met 14 procent de grootste omzetstijging. Amsterdam kent een stijging van 4,7 procent. In Eindhoven daalde de omzet daarentegen juist met 11,5 procent.