Japanners mogen in Nederland werken zonder dat zij een werkvergunning hebben. 

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State, meldt de Volkskrant woensdag.

De Raad van State vernietigde een boete van 60.000 euro voor het Japans cultureel centrum Shofukan, uitgedeeld door de arbeidsinspectie. Het cultureel centrum liet een Japans theehuis bouwen in Rotterdam door Japanners. Shofukan ging ervan uit dat deze werknemers geen werkvergunning nodig hadden vanwege de korte duur van het project.

De arbeidsinspectie dacht hier anders over en besloot een boete te geven. Het cultureel centrum ging met succes tegen de boete in beroep. Advocaten verwezen naar een in 1912 gesloten verdrag met de toenmalige Japanse keizer. Dit geeft Nederlanders en Japanners het recht om in elkaars land te leven en werken onder dezelfde voorwaarden als de “meest begunstigde natie”.

Deze natie blijkt Zwitserland te zijn. Elke Zwitserse burger heeft het recht om in Nederland te leven en werken onder dezelfde voorwaarden als een Nederlandse burger, dit verdrag is gesloten in 1875. Voor Japanners gelden dus dezelfde rechten.