Werkgevers vinden dat oudere werknemers in moeten leveren.

Dit blijkt uit de arbeidsvoorwaardennota van VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN.

Als Nederland wil blijven concurreren, moeten ouderen een stap terug doen ten gunste van jongere werknemers. De werkgevers stellen dat ouderenregelingen flexibiliteit en hogere productiviteit in de weg zitten.

"Extra vrije dagen en vrijstelling van onregelmatige diensten passen niet bij mensen die blijven werken tot ze de stijgende AOW-leeftijd hebben bereikt", staat in de nota.

In nota is verder te lezen dat ouderen niet collectief afgeschreven moeten worden. "Laten we deze groep voortaan als volwaardige werknemers beschouwen en een goed beleid ontwikkelen zodat ze productief kunnen blijven werken tot aan de AOW-leeftijd."

Er moet niet gekeken worden naar de leeftijd, maar naar de prestatie. De brancheorganisaties stellen dat werkgevers en werknemers afspraken moeten maken voordat iemand zijn of haar werkzaamheden niet meer kan doen.