Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) heeft in 2014 bijna 42.000 arbeidsrechtshulpverzoeken ontvangen. Dit zijn er 6.500 meer dan in 2013.

Dit blijkt uit de Juridische Barometer van SAR. Het totaal aantal hulpvragen is met 4.000 gestegen naar 167.000.

Het aantal ontslagzaken is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar, met 19.500 tegenover 20.854. Tussen 2010 en 2013 steeg het aantal zaken met 30 procent, maar voor het eerst is weer een daling te zien. SAR verwacht in 2015 hetzelfde aantal arbeidsrechtshulpverzoeken als het afgelopen jaar.

Pesten op de werkvloer loopt vaker uit in een juridisch geschil, het aantal rechtshulpverzoeken is met 19 procent gestegen naar 112. Voorbeelden hiervan zijn oneerlijk inroosteren, vakantieaanvragen die op het laatste moment worden afgekeurd en een werkgever die kort op de privileges van de werknemer. 

Do's en don'ts bij ontslag