Het aantal ontslagen in 2014, december uitgezonderd, ligt bijna een derde lager dan een jaar eerder.

In totaal zijn er 43.000 ontslagvergunningen aangevraagd, waarvan er 21.500 zijn verleend. Hiervan zijn er 17.000 van bedrijfseconomische aard, blijkt uit cijfers van het UWV.

Maar wat is verstandig om te doen wanneer er ontslag dreigt? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen geeft hier tips voor.

1.Do: Vraag bedenktijd als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt. Als de werkgever met een uitgewerkt plan komt, heb je recht op twee weken bedenktijd. Het is verstandig om over het voorgelegde plan na te denken en het mee naar huis te nemen. Deze twee weken zijn nog niet wettelijk verplicht, vanaf 1 juli 2015 wel. Maar ook nu geven rechters de werknemer bijna altijd gelijk als het hier over gaat.

Don't: Stop niet met werken, maar werk gewoon door. Soms zegt de werkgever dat je niet langer hoeft te werken en een vrijstelling krijgt. Dit is het signaal dat ontslag dreigt. Ga dus niet akkoord met de vrijstelling, dan kun je het aankomende ontslag nog aanvechten.

2.Do: Vraag aan de werkgever of de ontslagbeslissing definitief is of dat dit nog terug te draaien is. Dit is wel een beetje vragen naar de bekende weg, maar toch is het goed om ernaar te vragen. Mocht het tot een procedure komen, dan kun je aangeven dat je het hebt gevraagd.

Don't: Lever niet gelijk bedrijfseigendommen in. Denk hierbij aan de auto van de zaak of een toegangspas. Vraagt je werkgever om de spullen alvast in te leveren? Geef dan aan dat je er recht op hebt om deze spullen tot het eind van het dienstverband te houden

3.Do: Win juridisch advies in. Doe dit bij voorkeur niet bij de juridisch adviseur van je werkgever of een adviseur die je werkgever geregeld heeft. Zo geeft diegene alleen advies voor jouw belang en kan hij of zij kijken hoe goed de regeling is die de werkgever voorgesteld heeft.

Don't: Word niet onredelijk tijdens het gesprek. Soms hangt het ontslag al in de lucht, maar soms komt het heel onverwacht. Blijf rustig en sla niet gelijk met je vuist op tafel. Dit is voor de een natuurlijk makkelijker dan voor de ander, maar de werkgever kan dit als extra ontslagreden aanvoeren.

4.Do: Begin met het bijhouden van een dossier als er ontslag dreigt. Bewaar mails, memo's en brieven van de werkgever over je functioneren. Het gebeurt vaak tijdens een rechtszaak dat de werkgever met allemaal brieven op tafel komt, maar de werknemer helemaal niets heeft. En mondeling sta je niet sterk in een rechtszaak.

Don't: Vergeet niet te vragen of je de motivering en ontslagregeling op papier mag hebben. Soms is dit het geval, maar soms ook niet. Vraag daarnaast ook of je een positief getuigschrift meekrijgt.

5.Do: Let goed op de nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juli verdwijnt de kantonrechtersformule door de transitievergoeding, de nieuwe richtleiding voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Tot 1 juli is dit ongeveer het maandsalaris keer het aantal dienstjaren, maar dit wordt een derde van het maandsalaris vermenigvuldigd met de dienstjaren. Als je nu geconfronteerd wordt met ontslag, kan het aantrekkelijker zijn om met de kantonrechtersformule te vertrekken. Laat je hier goed over adviseren, dit kan veel geld schelen.

Don't: Vergeet niet je concurrentie- of relatiegeding te benoemen. Wanneer het arbeidscontract wordt verbroken, blijft dit namelijk gelden. Kom met de werkgever tot een akkoord dat dit geding komt te vervallen.

Naast arbeidsrechtadvocaat is Maarten van Gelderen ook oprichter van ontslag.nl, een informatieplatform over ontslag.