De meeste Duitse en Nederlandse bedrijven die hun kosten moesten berheersen in 2009 en 2010, kozen tijdens de economische crisis voor personeelsreductie in plaats van loonverlaging.

Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens en Maatschappij. Voor het onderzoek werd data gebruikt van een online enquête onder ruim 36.000 Duitse en Nederlandse werknemers.

De respondenten van door crisis geraakte organisaties meldden dat hier vaker het personeel verminderd werd dan dat het salaris werd verlaagd. Ook medewerkers van organisaties die niet door de crisis geraakt werden, spraken eerder over personeelsreductie dan loonsverlaging.

Wanneer een organisatie het aantal werknemers verminderde, ging dit vaak niet gepaard met loonsverlaging. Loonsverlaging ging daarentegen wel vaak gepaard met personeelsreductie. Maar weinig respondenten meldden dat er bij hun bedrijf alleen loonsverlaging plaatsvond.

Hierdoor concluderen de onderzoekers dat er geen bewijs is gevonden voor een uitruil tussen loonsverlaging en behoud van de werkgelegenheid.

Verder blijkt uit het onderzoek dat laagopgeleide en laagbetaalde werknemers meer kans hebben om loonsverlaging te krijgen dan hoogopgeleide werknemers. De onderzoekers stellen dat de economische crisis ervoor heeft gezorgd dat de loonongelijkheid is toegenomen.