DEN HAAG - De Raad van State is kritisch over het kabinetsplan om VUT- en prepensioenregelingen af te schaffen. Dat zeggen woensdag goed ingevoerde bronnen. De betrokken ministeries weigeren commentaar.

Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt de plannen ondermeer te ingrijpend. Het doel om ouderen langer te laten werken, kan ook op een andere manier bereikt worden.

Het advies ligt inmiddels bij het kabinet. De ministerraad praat er volgende week over.

Voor de vakbeweging waren de kabinetsplannen afgelopen mei reden het sociaal akkoord met het kabinet op te zeggen en af te zien van loonmatiging in 2005. Vice-voorzitter A. Jongerius van de FNV is dan ook verheugd over het oordeel van de Raad van State. "Het Nederlandse volk is tegen, de vakbeweging is tegen. Nu dus ook de Raad van State. Dat maakt het draagvlak wel heel erg dun", aldus Jongerius.