Een combinatie van de vervroegde uittredingsregeling (VUT) en een WAO-uitkering kan tot 135 procent van het laatstverdiende salaris uitkomen

HEERLEN -Werkgevers en werknemers hebben begin dit jaar deze combinatie van uitkeringen die vanaf 1997 gold, onmogelijk gemaakt. Ambtenaren die er gebruik van maken mogen dat blijven doen tot hun pensioen. Van de 4200 ambtenaren die de dubbele inkomsten hebben is ongeveer driekwart leraar.

Bij de veel ambtenaren is de som van beide regelingen circa 80 of 85 procent van hun salaris, maar er is een enkeling die er 135 procent mee vangt, aldus een woordvoerder van het ABP.

De ambtenaren die er gebruik van maken zijn doorgaans deels afgekeurd, en hebben voor een deel nieuw werk gevonden. De VUT-regeling gold voor het salaris dat zij met die baan verdienden. Dat het vooral leraren zijn die naast hun VUT een WAO-uitkering hebben, komt doordat zij de grootste beroepsgroep zijn binnen het ABP. Bovendien is die sector zo groot dat zij vrij eenvoudig een nieuwe (deeltijd)baan vinden.