AMSTERDAM - VVD-minister Dekker (VROM) vindt dat de Nederlanders best enkele vakantiedagen kunnen inleveren om zo onze economie op te peppen. Zij zegt dat in een vraaggesprek met het weekblad Elsevier van deze week.

"Ik las een verhaal over vakantie. We hebben met Duitsland het hoogste aantal vakantiedagen. Zou het zo erg zijn om twee of drie vakantiedagen in te leveren? Dat levert extra arbeidsproductiviteit op én een mooi aandeel aan de oplossing van economische problemen. Je krijgt meer belasting binnen en dus meer geld voor de algemene middelen."

Dekker vindt dat alle partijen zich zouden moeten richten op het behouden van de welvaart én het houden van een redelijke sociale zekerheid.

FNV

De FNV is niet blij met de suggestie van Dekker. "Er is een gekte aan het ontstaan omdat iedereen zich zorgen maakt over het afnemende aantal werkenden en het gebrek aan jonge werknemers", zegt bestuurster A. Jongbloed. "De paniek hierover is onzinnig, we moeten juist in gesprek blijven met elkaar. Op deze manier worden werknemers en werkgevers alleen maar tegen elkaar opgezet."

De vakbond laat weten dat de cijfers die Dekker in het interview noemt niet kloppen. "Nederland heeft in vergelijking met andere landen nauwelijks nationale feestdagen", aldus woordvoerder R. Gielen. Nederland heeft 33 vakantie- en nationale feestdagen, net zoveel als Oostenrijk. "Duitsland en Zweden staan met respectievelijk 42 en 41 vrije dagen bovenaan de Europese ranglijst."