AMSTERDAM - De Nederlandse politie wil de komende drie jaar het ziekteverzuim met twintig procent terugbrengen. Dat staat in een vrijdag gepresenteerd convenant tussen diverse ministeries en politieverenigingen. Het aantal mensen in het korps met een WAO-uitkering moet worden teruggebracht met tien procent.

Het zogenaamde arboplusconvenant is gesloten tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en meerdere organisaties van politiewerknemers. Het oorspronkelijke convenant loopt nog tot juli volgend jaar. De kosten daarvoor bedragen ongeveer drie miljoen euro.

In het nieuwe convenant is onder andere een gezondheidstest opgenomen, waaruit een advies volgt voor de desbetreffende werknemer. Verder wordt de registratie van ongevallen verbeterd om beter inzicht te krijgen in het ziekteverzuim als gevolg van ongevallen.

Om thuiszittende mensen weer aan het werk te krijgen, worden drie proefprojecten gestart. In de politiesector werken bijna 60.000 mensen. Het nieuwe convenant loopt tot 1 juli 2007.