DEN HAAG - Werkgevers hebben bijna 12.500 subsidieaanvragen gedaan om een zogeheten ID- of Melkertbaan om te zetten in een gewone baan. "Daarmee lijkt de doelstelling om 10.000 gesubsidieerde banen om te zetten in een gewone baan binnen bereik", aldus het ministerie van Sociale Zaken dinsdag in een verklaring.

De tijdelijke subsidieregeling liep 1 juli af. Het ministerie, de werkgevers, vakbonden en de gemeenten hadden samen 170 miljoen euro over om 10.000 banen om te zetten in een gewone baan. Van de .500 aanvragen zijn inmiddels ruim 6100 toegekend, de rest wordt nog beoordeeld. Eind 2004 moet duidelijk zijn hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd.

De subsidieregeling stamt uit eind 2002. Het ministerie wilde vorig jaar 520 miljoen euro bezuinigen door het aantal zogeheten Instroom/Doorstroombanen terug te brengen van 53.500 naar 45.500. De samenwerking tussen de diverse partijen moest voorkomen dat er gedwongen ontslagen onder de Melketiers zouden vallen.

Extra geld

Daarnaast hadden verschillende ministeries extra geld beschikbaar gesteld voor het omzetten van ID-banen in bepaalde sectoren. Eind 2003 bedroeg het aantal ID-banen bijna 45.000. Het percentage van het aantal Melketiers dat doorstroomde naar een gewone baan steeg mede door de subsidieregeling van 4,4 in 2002 naar 8,8 procent een jaar later.