DEN HAAG - Werknemers in de sector Metaal en Techniek kunnen niet langer vanaf hun 55e ophouden met werken. De kabinetsplannen om de belastingvoordelen bij het sparen voor vroegpensioen per januari 2006 af te schaffen, hebben het pensioenfonds Metaal en Techniek er ,noodgedwongen" toe gebracht die leeftijd met onmiddellijke ingang te verhogen tot zestig jaar.

Het pensioenfonds is bang dat de kabinetsplannen mensen er toe brengen eerder met vroegpensioen te gaan dan zij eerder planden. "De pensioenregeling is niet ontworpen voor massaal uittreden vóór de zestigjarige leeftijd", aldus het fonds.

"Niet ingrijpen op dit moment zou kunnen leiden tot het naar voren halen van kosten in 2005 tot een bedrag van ruim 2 miljard euro", meldde het pensioenfonds. Het financieel evenwicht zou dan zoek zijn en de kans zou bestaan dat de premies onnodig moeten worden verhoogd.

Het pensioenfonds voelt zich gedwongen in te grijpen, hoewel de werkgevers en werknemers die het fonds besturen, er eigenlijk niet voor voelen. Het Pensioenfonds Metaal en Techniek werkt voor ruim .000 ondernemingen, waar ongeveer 340.000 mensen op dit moment een pensioen opbouwen.