AMSTERDAM - Nederlandse werknemers hebben in de afgelopen tien jaar aanzienlijk meer beslissingsruimte in het werk gekregen. Dat betekent dat werkenden meer zelf kunnen bepalen hoe zij hun werk inrichten en meer eigen beslissingen kunnen maken. Dat blijkt een rapport van TNO Arbeid.

De trend van stijgende beslissingsruimte komt vooral door de recente verschuiving van werkgelegenheid naar sectoren van de zakelijke dienstverlening, zoals adviesbureaus en verzekeringsmaatschappijen.

Deze werkgelegenheid is ten koste gegaan van de werkgelegenheid in de zogenaamde 'blauwe boorden' waar men die beslissingsruimte minder heeft. Te denken valt daarbij aan de bouw- en industriesector.

Vaste werktijden

De gezondheidszorg, de welzijnssector, de horeca en in mindere mate het onderwijs gaan niet mee in de gunstige ontwikkelingen in beslissingsruimte. Een reden hiervoor is volgens TNO dat in deze sectoren het werk nog steeds sterk gebonden is aan vaste werktijden en een vaste locatie.

Overwerk

Overwerk komt steeds vaker voor in Nederland. Daarentegen neemt de contractuele arbeidstijd af. Deze afname kan worden verklaard door de toenemende deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Velen van hen werken parttime, waardoor de werkweek gemiddeld korter wordt.