VOORBURG - Voor het eerst sinds decennia neemt het aantal banen waarin vrouwen werken af. De langzame groei van het aantal banen in de zorg en het onderwijs, vooral bezet door vrouwen, wordt overschaduwd door de sterke afname van arbeidsplaatsen bij bedrijven. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

"In het eerste kwartaal van 2004 was het aantal banen van vrouwen 0,5 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal banen van mannen daalde 2,2 procent", aldus het CBS. In de afgelopen jaren zijn steeds meer vrouwen gaan werken, vooral in deeltijd.

P. Oomes, econoom bij het CBS, verwacht dat de afname van banen waarin vrouwen werken "van korte duur zal zijn". "De deelname van vrouwen aan het arbeidsproces stijgt nog steeds." Hij verwacht dat zodra de economie echt aantrekt, weer meer vrouwen werk zullen vinden.

Bouwnijverheid

Het bedrijfsleven neemt tweederde van alle banen in Nederland voor zijn rekening. In de twaalf maanden tot eind maart verdwenen daar 153.000 banen. De afname van de werkgelegenheid was in de bouwnijverheid relatief het grootst met een min van 5,4 procent.

Alleen de zorg en het onderwijs kennen nog steeds banengroei met toenames van respectievelijk 40.000 en 8.000 banen. "De stijging vlakt wel duidelijk af. In 2003 was de banengroei in deze bedrijfstakken nog respectievelijk 57.000 en 14.000", aldus het CBS.

Loonkosten

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2003 stegen de loonkosten per werknemer in de eerste drie maanden met 2,6 procent. "Het stijgingstempo is sterk afgenomen. In 2002 en 2003 bedroeg de loonkostenstijging nog 6,2 en 3,9 procent." Het CBS paste het cijfer voor 2002 aan.

Eerder rapporteerde het bureau een toename van de loonkosten van 4,9 procent. Achteraf gezien was de bijdrage die werkgevers betaalden voor de pensioen voor werknemers een stuk hoger dan het CBS geschat had.