DEN HAAG - Gemeenten deinzen ervoor terug zelf bijstandstrekkers in dienst te nemen. Slechts 8 procent wil mensen in de bijstand op die manier aan werkervaring helpen.

Een meerderheid van de steden kiest ervoor om werklozen via een stichting of een uitzendbedrijf te detacheren. Nog eens 8 procent van de gemeenten is van plan de diensten te beperken tot loonsubsidies aan bedrijven die bijstandsgerechtigden in dienst nemen.

Dat blijkt uit een enquête onder 49 steden die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag bekend heeft gemaakt.

Sinds 1 januari zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Volgend jaar zijn zij ook geheel financieel verantwoordelijk. Steden hebben er dus baat bij om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan werk te helpen.

Om deze mensen werkervaring te bieden, wil 55 procent van de gemeenten haar bijstandsgerechtigden bij een aparte stichting plaatsen. Deze organisaties kunnen hen dan detacheren bij bedrijven of de gemeente zelf. Van de steden ziet 33 procent het detacheren liever gebeuren via een commercieel reïntegratiebedrijf, waaronder uitzendbureaus.

Volgens I. Sjerps van de VNG nemen gemeenten bijstandstrekkers liever niet zelf in dienst omdat zij relatief duur zijn en een hoog risico hebben om vanwege ziekte te verzuimen. Op dit moment onderhandelt de belangenorganisatie met de vakbonden over de rechtspositie van mensen in de bijstand die bij gemeenten komen te werken.