AMSTERDAM - Het aantal mensen dat onder hoge tijdsdruk werkt neemt verder af, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2003 werkte 28 procent van de beroepsbevolking regelmatig onder hoge tijdsdruk, in 1999 was dat nog 33 procent.

Deeltijdwerkers staan minder vaak onder hoge tijdsdruk dan mensen die voltijd werken. Van de deeltijders gaf 23 procent aan regelmatig onder druk te staan, bij de voltijders was dat ruim 30 procent.

Steeds meer mensen werken achter een beeldscherm. In 1997 gaf 41 procent van de werkzame beroepsbevolking aan regelmatig achter een beeldscherm te werken, in 2003 is dat 47 procent. Het aandeel van de werkenden dat fysiek zwaar werk of vuil werk doet is gelijk gebleven in de periode 1999 tot 2003.