DEN HAAG - Ruim tweederde van de bedrijven met minder dan tien werknemers houdt zich niet of nauwelijks aan de Arbowet. Nog geen kwart van de kleinere bedrijven brengt de regels voor veilig werken goed in praktijk. Bij ondernemingen met minder dan vijftig personeelsleden geldt dit voor ruim de helft.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het instituut ITS van de Katholieke Universiteit Nijmegen, dat in opdracht van de FNV is verricht. Volgens de vakcentrale moet wetgeving voor veilige werkomstandigheden duidelijker en beter toepasbaar worden gemaakt. Ook zou de overheid ondernemers beter moeten voorlichten over regels voor veilig werken.

Bedrijven met vijftig of meer personeelsleden leven de wetgeving beter na. Van deze grotere ondernemingen kan circa driekwart "goed uit de voeten met arbo-wetgeving", schrijven de onderzoekers.

Dat kleinere ondernemers zich minder aan de Arbowet houden, verwijt de FNV onder meer de werkgeversorganisatie MKB-Nederland. In plaats van positief met arbeidsomstandigheden bezig te zijn, versterkt de organisatie voor middelgrote en kleine ondernemingen volgens de vakcentrale het vooroordeel dat regels voor veilig werken onuitvoerbaar zouden zijn.

De FNV hekelt ook het beleid van staatssecretaris Rutte, die begin deze maand zei de helft van de arbo-regels te willen schrappen. Volgens de vakcentrale pretendeert hij onterecht dat Nederland veel overbodige en tegenstrijdige regels kent. De FNV noemt het "een misvatting" dat arbo-regels duur en lastig zijn. "Met evenveel recht is vol te houden dat duidelijke regels tot betere gezondheidsbescherming leiden, er daardoor minder kosten door verzuim en arbeidsongeschiktheid ontstaan en de arbeidsproductiviteit wordt vergroot."

Volgens FNV-bestuurder T. Heerts wil de vakcentrale graag met werkgevers en het kabinet in overleg treden over de aanpak van ondeugdelijke regels. Hij zegt ondernemers uit te dagen nu eindelijk eens met zo'n lijst te komen, zodat er aan gewerkt kan worden. "Complexe, onuitvoerbare of tegenstrijdige regels zijn evenmin in het belang van werknemers."

Daarnaast pleit Heerts voor meer toezicht en een lik-op-stukbeleid om tot een betere uitvoering van arbo-regels te komen. Zo zou de Arbeidsinspectie meer mankracht en bevoegdheden moeten krijgen om beter in te grijpen.