DEN HAAG/DELFT - De werkgeversorganisaties zijn verdeeld over de toekomst van de WW. VNO-NCW is het eens met het kabinet om de WW af te schaffen voor mensen die kort hebben gewerkt. MKB-Nederland wil de korte WW juist behouden. Dat hebben zij dinsdag gezegd.

Ontslagen mensen met weinig werkervaring ontvangen een kortdurende WW-uitkering. Zij krijgen maximaal een half jaar lang procent van het minimumloon. Mensen die lang hebben gewerkt, hebben na ontslag recht op 70 procent van hun laatstverdiende loon.