UTRECHT - De werkgroep die deze kabinetsperiode 40.000 banen voor jongeren wil creëren, moet 5 procent daarvan inruimen voor mensen met een arbeidshandicap. Dat is een van de adviezen van de Commissie Het werkend perspectief aan minister De Geus van Sociale Zaken.

Ruim 5 procent van de jongeren tot en met 24 jaar heeft een arbeidshandicap. In het speciaal onderwijs waaruit zij komen ligt de nadruk nog te veel op de Sociale Werkvoorziening als eindstation en niet op gewoon werk, meent de commissie onder co-voorzitterschap van oud-voorman van het CNV A. Westerlaken.

Het advies dat maandag verschenen is, kwam op verzoek van De Geus. De minister wilde weten hoe jongeren met een handicap beter (opnieuw) aan het werk kunnen worden geholpen.

Wajong

Meestal zijn deze jongeren al voor zij een eerste baan hebben gevonden arbeidsongeschikt. Er bevinden zich veel lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in deze groep. Omdat zij geen arbeidsverleden hebben, kunnen zij geen beroep doen op de WAO, maar vallen zij terug op de Wajong. Zij krijgen een uitkering op minimumniveau.

Eind 2003 waren er ruim 138.000 Wajong-uitkeringen. In 2030 zal dat aantal zijn vergroot tot 200.000.

Maatjesproject

Om meer aandacht te krijgen bij bedrijven, wil de commissie een zogeheten maatjesproject opzetten. In dit project moeten beleidsmakers, werkgevers en leidinggevenden arbeidsgehandicapte jongeren helpen met het zoeken naar een baan. Zo hoopt de commissie dat het beeld van Wajongers bij bedrijven verbetert en dat de jongeren meer praktijkervaring kunnen opdoen.

Cedris, een organisatie van instellingen die mensen met problemen aan banen helpen, onderschrijft veel van de conclusies in het rapport. Jongeren met een handicap blijken goed in staat een gewone baan te vinden, zeker als ze kunnen rekenen op goede begeleiding en nazorg, aldus Cedris.