DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken is er niet op uit om de WW "slechter te maken". Hij wil er alleen voor zorgen dat de werkloosheidsregeling toekomstbestendig wordt. De Geus heeft dat maandag gezegd in reactie op uitlatingen van zijn collega Zalm van Financiën.

Zalm zei zondag tijdens een VVD-bijeenkomst in Arnhem dat het kabinet snel maatregelen moet nemen om te voorkomen dat de WW wordt gebruikt als alternatieve mogelijkheid om met werken te stoppen, nu VUT en prepensioen verdwijnen.

Zalm pleitte vorig jaar al voor het verkorten van de duur van de WW. Die bedraagt nu maximaal vijf jaar. CDA-minister De Geus verzette zich destijds met succes tegen de voorstellen van VVD'er Zalm om de WW-duur te bekorten.