DEN HAAG - De overheid moet zelf het voorbeeld geven bij de aanpak van de hoge werkloosheid onder jongeren. Dat stelde voorzitter H. de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid dinsdag.

"De sense of urgency is nu onvoldoende. We hebben een aanjager nodig", aldus De Boer voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer woensdagavond over de stand van de werkgelegenheid. Volgens de voorzitter van de werkgroep die het kabinet adviseert over jeugdwerkloosheid, kan de overheid meer investeren in banen en scholing voor jongeren.

"Het Rijk heeft tot nu toe negenhonderd banen toegezegd voor werkloze jongeren, terwijl bijvoorbeeld Defensie elk jaar een instroom nodig heeft van 2000 tot 3000 om de strijdkrachten op peil te houden", aldus De Boer. "Door een daad te stellen, komen ook andere werkgevers meer over de brug."

Dunnetjes

De Taskforce streeft ernaar deze kabinetsperiode (tot 2007) .000 werkplekken voor jongeren te creëren. Werkgevers hebben al circa 20.000 banen toegezegd. Daarvan zijn er inmiddels 2377 daadwerkelijk vervuld. "Een beetje dunnetjes, zeker als je weet dat we straks met de vergrijzing en ontgroening deze jongeren allemaal hard nodig hebben."