BOLSWARD - De werkloosheid in Noord-Nederland zal voorlopig blijven groeien. Dat verwacht plaatsvervangend directeur K. Keestra van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

Noord-Nederland verliest steeds meer terrein, niet alleen ten opzichte van lagelonenlanden maar ook ten opzichte van concurrentie binnen Europa.

De NOM stelt wel dat de economie in Noord-Nederland zich licht lijkt te herstellen. "Eventueel herstel zal in eerste instantie voor investeringen zorgen die eerder arbeidsbesparing opleveren dan werkgelegenheid", aldus Keestra tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2003.

Ondanks de tegenvallende economische ontwikkeling van de afgelopen twee jaar boekte de NOM in 2003 een winst van 0,5 miljoen euro op haar deelnemingen in bedrijven en op de verkoop van aandelen van enkele ondernemingen.

De NOM was in 2003 voor 118 miljoen euro betrokken bij investeringen die 237 arbeidsplaatsen opleverden. De maatschappij verstrekte 25,3 miljoen euro aan risicodragend kapitaal aan 42 bedrijven.

De NOM wil de komende jaren een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een op kennis en innovatie gebaseerde economie. "Op de lange termijn zal de werkgelegenheid daardoor weer toenemen", zo verwacht Keestra.