DEN HAAG - De Arbeidsinspectie gaat deze zomer vakantiewerk controleren in de landbouw en in de gezondheidszorg. De dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gekozen voor deze twee sectoren, omdat daar doorgaans veel vakantiekrachten onder de 18 jaar werken "en wegens de aanwezige risico's".

Inspecteurs zullen in juli en augustus ruim driehonderd instellingen en bedrijven bezoeken, zo heeft het ministerie maandag aangekondigd. Bij agrarische ondernemingen letten zij vooral op lichamelijke belasting en of de vakantiehulpen blootstaan aan bestrijdingsmiddelen. In de gezondheidszorg draait het erom of werkgevers genoeg voorlichting geven en voldoende letten op de uitvoering van het werk.

Beperkingen

Voor jongeren die tijdens hun vakantie een zakcentje willen verdienen, gelden diverse beperkingen. Zij mogen bijvoorbeeld alleen onder toezicht werken; 's nachts werken is uit den boze. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen ook niet in de buurt van machines werken en alleen lichte arbeid verrichten.

Vorig jaar waren bij 73 procent van de bezochte landbouwbedrijven en bij 80 procent van de zorginstellingen vakantiewerkers werkzaam.

Dodelijk ongeval

In totaal controleerde de Arbeidsinspectie in 2003 1288 werkgevers op personeel onder de 18 jaar. De dienst heeft 568 waarschuwingen gegeven, 67 boetes uitgedeeld en tien keer proces-verbaal opgemaakt. Kinderen werkten onder meer op zondag, te veel uren of te dicht in de buurt van machines. Er gebeurde een dodelijk ongeval met een kind dat op een tractor reed.

De inspectie noemt het rapport over 2003 niet representatief voor de hele arbeidsmarkt, omdat zij vooral bedrijven heeft bezocht waarvan werd aangenomen dat er vakantiekrachten werkten.