AMSTERDAM - Bedrijven mogen oudere werknemers niet onthouden van loonsverhogingen om loonlasten en pensioenkosten beheersbaar te houden. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dinsdag bepaald. De commissie deed voor het eerst uitspraak in een zaak op basis van de nieuwe Wet gelijke behandeling, die 1 mei in werking trad.

Het CGB heeft bepaald dat een accountantsbedrijf verboden onderscheid maakt en dus in strijd met de wet handelt. Het bedrijf had de commissie zelf gevraagd om haar pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden te toetsen aan de nieuwe wet.

Daarin is vastgelegd dat werknemers van 57 jaar en ouder niet meer in aanmerking komen voor salarisverhoging. Bovendien was in het pensioenreglement vastgelegd dat salarisstijgingen na het 57ste jaar niet meetellen bij de bepaling van de pensioengrondslag.

De commissie meent dat het bedrijf geen goede reden heeft aangevoerd om dit onderscheid naar leeftijd te maken. De werkgever heeft niet aangetoond dat beheersing van de loonsom in de komende jaren noodzakelijk is. Verder vindt de commissie dat de sterke stijging van de pensioenlasten op andere manieren is te voorkomen.