AMSTERDAM - Er gaan naar schatting tienduizenden banen in Nederland verloren door de verplaatsing van ict-activiteiten naar lagelonenlanden. De markt voor het uitbesteden van werkzaamheden groeit naar verwachting van 1 procent in 2003 tot 9 procent in 2007. Dit zegt Peter Vermeulen van onderzoeksbureau IDC in de Volkskrant. Hij baseert zich op een studie naar outsourcing in Europa.

Onlangs kwamen ABN Amro en Shell in het nieuws omdat zij activiteiten als het ontwikkelen van computerprogramma's willen verplaatsen naar lagelonenlanden zoals India. Nederlandse ICT'ers zijn bang dat zij hierdoor zonder werk komen te zitten.

Volgens Vermeulen zijn alle in Nederland gevestigde grote bedrijven bezig met het verplaatsen van activiteiten naar het buitenland. "De hoogste financiële man verordonneert dat de kosten omlaag moeten. Dat vertaalt zich in een uitbesteding naar lagelonenlanden, want daardoor gaan de kosten 30 procent omlaag", zegt hij.

De research manager Benelux voorspelt dat over drie á vier jaar de werkloosheid in de ICT flink zal toenemen. Nu proberen bedrijven het vaste personeel nog te ontzien door zoveel mogelijk de contracten met gedetacheerden op te zeggen. Uiteindelijk zal echter ook het eigen personeel aan de beurt komen, verwacht Vermeulen.