VOORBURG - Het aantal werklozen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de half miljoen bereikt. Dat zijn er 128.000 meer dan een jaar geleden. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gezegd.

Volgens het bureau neemt de werkloosheid steeds sneller toe. "Een half jaar geleden lag het stijgingstempo van de werkloosheid op gemiddeld 8000 per maand. Inmiddels is de toename, over een periode van zes maanden bezien, opgelopen naar 14.000 per maand", zegt het CBS.

"Door seizoeninvloeden is de werkloosheid in het eerste kwartaal altijd hoger", aldus het CBS. Na correctie voor deze invloeden komt de werkloze beroepsbevolking in januari, februari en maart uit op 483.000 in plaats van 500.000. Dat is een toename met 19.000 vergeleken met het gecorrigeerde cijfer over december, januari en februari.

In het eerste kwartaal liep de jeugdwerkloosheid op naar 13,8 procent tegen 9,9 procent in januari, februari en maart van 2003. In totaal waren in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 122.000 jongeren werkloos, 34.000 meer dan een jaar eerder.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) publiceerde donderdag ook cijfers over de arbeidsmarkt. Deze gegevens wijken af van het CBS omdat het CWI op een andere manier meet. Het CBS telt alle werklozen die beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week. Het CWI kijkt naar alle geregistreerde werkzoekenden zonder baan. Het CWI-cijfer is hoger omdat veel mensen niet meer dan twaalf uur per week willen werken.

Bij het voormalige Arbeidsbureau stonden in maart 714.000 werkzoekenden zonder baan ingeschreven. Dat is 0,2 procent meer dan in februari. In tegenstelling tot het aantal werklozen, neemt de stijging van het aantal werkzoekenden zonder baan steeds langzamer toe.