DEN HAAG - De Nederlandse regering gaat bij de Europese Commissie aandringen op versoepeling van Europese regels over arbeidstijden. Een arrest van het Europese Hof van Justitie over beschikbaarheids- en piketdiensten dreigt ons land handenvol geld te gaan kosten.

Het Hof bepaalde dat zogenaamde wacht- of slaapuren moeten worden meegeteld voor de maximaal toegestane arbeidsduur per week. Dit heeft vooral gevolgen voor werknemers in de zorg, bij de brandweer en bij de krijgsmacht. Als de Europese arbeidstijdenrichtlijn niet wordt aangepast, kost dat 450 miljoen euro extra aan personeel.