AMSTERDAM - Internet is een nieuw rekenapparaat rijker dat het mogelijk maakt snel een loonberekening te maken van bruto naar netto en omgekeerd. Het gratis programma is ontwikkeld door Raet, de grootste verwerker van salarisgegevens in Nederland, en Loonwijzer. Loonwijzer.nl is opgezet door de Universiteit van Amsterdam, de vakcentrale FNV en Monsterboard.nl.

Loonwijzer.nl heeft op dit moment een kwart miljoen bezoekers per maand. De nieuwe rekenmachine stelt na het intoetsen van enkele salariscomponenten aan de hand van wettelijke regelingen, maxima en percentages die van toepassing zijn, snel een loonspecificatie samen. De bezoeker kan ook bekijken wat zijn brutoloon doet in een andere sector of onder een andere CAO.