AMSTERDAM - Het aantal WAO-uitkeringen is in 2003 met 2 procent gedaald tot 786.000. De WW-uitkeringen namen toe met 37 procent tot 280.000. Dat heeft het uitkeringsinstantie UWV woensdag gezegd.

Het aantal mensen met een WW-uitkering steeg sterk door de dalende economie. De gemiddelde duur van de verstrekte WW-uitkeringen nam wel af van 74 weken naar 65 weken. Volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nam het aantal WAO'ers onder andere af door de uitbreiding van de aanpak voor reïntegratie van langdurig WAO-ers.