UTRECHT - Allochtonen overwegen vaker lid te worden van een vakbond dan autochtonen. Van de mensen uit etnische minderheidgroepen zegt 41 procent wel eens te hebben nagedacht over een lidmaatschap, terwijl van de autochtonen slechts eenvijfde heeft overwogen zich aan te sluiten bij een vakbond.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van Motivaction, dat het bureau in opdracht heeft verricht van FNV Bondgenoten. Voor het onderzoek zijn ruim tweehonderd werknemers in de leeftijd van 20 tot 45 jaar ondervraagd, die actief zijn in de sectoren als vervoer, industrie, land- en tuinbouw, metaal en techniek, handel en dienstverlening.