DELFT - Werkgevers lopen aan tegen onduidelijke regels over de belastingvrije vergoeding aan personeel voor woon-werkverkeer. Staatssecretaris Wijn van Financiën moet dat zo snel mogelijk verhelderen. Dat heeft ondernemersorganisatie MKB-Nederland dinsdag gezegd.

Sinds 1 januari mogen bedrijven niet langer een belastingvrije tegemoetkoming geven op basis van de afstand tussen het huis van de werknemer en de werkplek. In plaats daarvan mag de werkgever per afgelegde kilometer een onbelaste vergoeding verstrekken van 18 eurocent.

Volgens secretaris fiscale zaken J. Warmerdam van MKB-Nederland had de staatssecretaris beloofd voor 1 januari van dit jaar met nadere regels te komen. Het blijkt namelijk ondoenlijk voor werkgevers om elke dag precies bij te houden hoeveel kilometer het personeel aflegt tussen huis en werk.