DEN HAAG - De meeste werknemers kunnen langs officiële weg klagen over allerlei dingen die ze niet aanstaan. Uit onderzoek dat minister De Geus van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat van de 111 bestudeerde CAO's 89 in één of meerdere klachtenregelingen voorzien.

In totaal zijn 162 regelingen geturfd; 73 procent gaat over de arbeidsovereenkomst (functie-indeling, beoordeling), 20 procent over zaken als agressie en seksuele intimidatie en 7 procent over problemen bij ziekte.