UTRECHT - Het CNV gaat akkoord met halvering van de huidige collectieve regeling voor vervroegd pensioen. Nu krijgen werknemers volgens het zogeheten Witteveen-kader belastingvoordeel bij het sparen voor vroegpensioen vanaf hun 60ste verjaardag. Om de arbeidsdeelname te verhogen, vindt vakcentrale dat die leeftijdsgrens omhoog kan naar 62,5 jaar.

Het CNV vreest voor onrust op de werkvloer, omdat het kabinet het werknemers fiscaal onaantrekkelijker wil maken om voor hun 65e jaar te stoppen met werken. “Wij blijven voorstander van een collectieve vorm van prepensioen, maar het fiscale kader daarvoor moet wel anders. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een leeftijd van ,5 jaar in plaats van 60”, aldus CNV-voorzitter D. Terpstra maandag bij de presentatie van het 'CNV 10-puntenplan VUT, prepensioen en levensloop'.

Moeizaam overleg

Volgens de CNV-voorman verloopt het overleg over het vroegpensioen en andere 'levensloopzaken' als zorgverlof, scholing en kinderopvang tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties moeizaam. “Iedereen betrekt zijn stellingen en bivakkeert in schuttersputjes. Wij willen niet defensief doen en hopen door onze kaarten op tafel te leggen het gesprek los te peuteren.”

Levensloopregeling

Het kabinet pleit voor een levensloopregeling, waarmee mensen al werkend sparen voor zaken als vrije tijd, zorgverlof en het bekostigen van scholing en kinderopvang. Daarvoor wil de regering op de lange termijn structureel 600 miljoen euro per jaar uittrekken, terwijl volgens het CNV het afschaffen van het Witteveen-kader 1,7 miljard euro aan bezuinigingen oplevert.

In het najaarsakkoord hebben sociale partners met het kabinet afgesproken dat zij het in april eens moeten worden over een nieuwe regeling. Het CNV onderschrijft het uitgangspunt van het kabinet, dat de arbeidsparticipatie van ouderen omhoog moet. Volgens Terpstra moet wel worden gezocht naar “een nieuwe mix van collectiviteit en individualiteit”.

Mensen willen volgens hem meer mogelijkheden om zelf de balans tussen en arbeid en zorg beter te organiseren. “We moeten alleen wel solidair blijven aan mensen die fysiek zwaar werk verrichten en eerder willen stoppen met werken.”

Individuele levenslooprechten

Volgens de vakcentrale moeten de kaders voor het collectieve vroegpensioen en de opbouw van individuele levenslooprechten landelijk worden vastgesteld. De invulling moet echter op bedrijfs- of sectorniveau gebeuren. “De behoefte aan vervroegd pensioen is anders in de bouw dan in de ICT.”

Het CNV stelt als voorwaarde dat pensioenfondsen, die veelal worden bestuurd door sociale partners, de nieuwe levensloopregeling kunnen uitvoeren. Ook moet een werknemer de mogelijkheid hebben om opgebouwde rechten in deze regeling te gebruiken voor het prepensioen. Ervan uitgaande dat werknemers volgens het kabinet straks maximaal 2,5 jaar verlof mogen opbouwen, houden mensen volgens het CNV zo toch nog de keuze om op hun 60ste vervroegd uit te treden.