HAARLEM - Het verhogen van de productiviteit van werknemers staat centraal in driekwart van de CAO's die werkgevers tot nu toe dit jaar met vakbonden hebben afgesproken. Vooralsnog is ruim 40 procent van de werkgevers van plan om met bonden afspraken te maken over het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Dat blijkt uit een inventarisatie van werkgeversorganisatie AWVN onder ruim zeshonderd leden en van de negentien CAO's, die tot nu toe dit jaar zijn afgesloten. AWVN-directeur H. van der Steen noemde dinsdag de eerste resultaten bemoedigend. Hij wil dat in CAO's de nadruk komt te liggen op geld verdienen via verhoging van de productiviteit in plaats van geld uitgeven, onder meer in de vorm van structurele loonsverhogingen.

Een begin

De werkgeversorganisatie, die betrokken is bij de totstandkoming van circa vijfhonderd CAO's, benadrukt dat het onderhandelingsseizoen van 2004 nog maar net begonnen is. De negentien collectieve arbeidsovereenkomsten waarover vakbonden en werkgevers tot nu toe een principeakkoord hebben bereikt, gelden voor ongeveer 1,27 miljoen werknemers. Tot de eerste vernieuwde CAO's behoren bijvoorbeeld, die voor de uitzendsector, schoonmaak, kinderopvang en het telecomconcern KPN.

Najaarsakkoord

Dit jaar moeten in totaal ruim vierhonderd CAO's worden vernieuwd. Volgens de AWVN vergemakkelijkt het eind vorig jaar afgesproken najaarsakkoord tussen werkgevers, vakbeweging en het kabinet het CAO-overleg. “Dat er niks structureel mogelijk is op het gebied van lonen helpt nu wel bij het maken van afspraken over de arbeidsproductiviteit met de vakbonden.”

Resultaatafhankelijk belonen

De werkgeversorganisatie vraagt sinds medio vorig jaar meer aandacht voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Er wordt tot nu toe vooral gepoogd met resultaatafhankelijke beloningen de werknemers te prikkelen meer te produceren per uur. Zo staan in twaalf van de eerste negentien CAO's hierover afspraken.

Ziekteverzuim

Verder is in vijf CAO's afgesproken via terugdringing van het ziekteverzuim meer te halen uit de arbeidskrachten. In vier CAO's wordt dat nagestreefd via het beter opleiden en breder inzetbaar maken van de werknemers.