VOORBURG - Bij het openbaar bestuur en het onderwijs werken relatief weinig allochtonen. In het openbaar bestuur had in het jaar 2000 85 procent van de organisaties minder dan 5 procent allochtonen in dienst. Bij het onderwijs lag dat percentage op bijna 80, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Gerekend over alle bedrijven was het aandeel allochtone werknemers in 2000 9,3 procent, een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder toen het 8,8 procent was.

Ook ruim driekwart van de instellingen in de bouw en de energie en delfstofwinning had nog geen 5 procent allochtonen in dienst. In de zakelijke dienstverlening geldt dit maar voor 39 procent van de bedrijven. In deze sector zijn vooral veel allochtonen werkzaam in de schoonmaak en bij uitzendbureaus.

In het kader van de Wet Samen moeten bedrijven sinds 1998 de etnische achtergrond van hun personeelsleden registreren en aangeven wat zij doen om allochtonen in dienst te nemen. Het kabinet wil deze wet met ingang van januari 2004 afschaffen.

Werkgevers zijn zich volgens het kabinet inmiddels bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van minderheden. Bovendien wil het kabinet bedrijven minder opzadelen met administratieve romslomp.