MAASTRICHT - Nu het economisch slechter gaat, vinden schoolverlaters moeilijker werk. De aanvangssalarissen zijn voor het eerst sinds jaren niet of nauwelijks gestegen.

Ruim een jaar na het verlaten van een opleiding is maar een klein deel (3 procent) van alle schoolverlaters werkloos. Maar voor laagopgeleiden onder hen is de kans op werkloosheid de afgelopen tijd toegenomen. Dit blijkt uit het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2002. Het rapport is opgesteld door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.

De werkloosheid onder schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo) is het afgelopen jaar gestegen van 5 naar 7 procent. Jongeren die van een korte opleiding van het middelbaar beroepsonderwijs afkwamen, zagen de werkloosheid de afgelopen twee jaar verdubbelen, van 4 naar 8 procent.

Voor hoger opgeleide schoolverlaters zijn de vooruitzichten op werk nog steeds goed. Maar ook hier zijn aanwijzingen dat de situatie op de arbeidsmarkt omslaat. Afgestudeerden van hbo en universiteit hebben in 2002 langer moeten zoeken naar een baan. Van de onlangs afgestudeerde academici is 12 procent na het afstuderen vier maanden of langer werkloos geweest.