LUXEMBURG/BRUSSEL - De Nederlandse wet op de arbeidsomstandigheden (arbowet) is strijdig met een Europese wet en moet daarom veranderd worden. Het Europees Hof van Justitie stelde donderdag de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, in het gelijk bij een klacht tegen Nederland.

Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen beroepsrisico's. De organisatie van al die maatregelen besteden Nederlandse bedrijven vaak uit aan een arbodienst en van de arbowet mag dat ook. Maar de Europese wet, die hoger is, schrijft voor dat de werkgever zelf, met eigen werknemers, deze taken moet uitvoeren.

De Commissie eist dat Nederland de arbowet in die zin aanpast. Alleen als het echt niet anders kan, mag een bedrijf externe deskundigen inhuren.