DEN HAAG - Mensen met psychische klachten ondervinden vaker problemen in hun werk dan werknemers met andere klachten. Van de mensen met psychische klachten ondervond in 2001 ruim 80 procent belemmeringen in het uitvoeren of verkrijgen van werk, blijft uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft bekendgemaakt.

In 2001 ondervond 70 procent van de werknemers met migraine of ernstige hoofdpijn en maag- of darmstoornissen daarvan last in hun werk. Rug- en gewrichtsklachten leidden in iets minder dan 70 procent tot belemmeringen.

Volgens het CBS hadden in 2001 ruim 1,5 miljoen mensen in hun werk last van een ziekte of handicap.