AMSTERDAM - Het gaat beter met het opnieuw aan werk helpen van mensen die werkloos zijn of gehandicapt. Van de bijna 66.000 mensen die tussen 1 januari 2001 en 1 april 2002 zijn begonnen met een reïntegratietraject zijn ruim 21.000 mensen weer aan het werk. Dat is bijna eenderde.

Dat heeft het uitvoeringsorgaan UWV donderdag gemeld. UWV heeft hierdoor goede hoop het doel van 35 procent te overschrijden. Voor de organisatie blijft het uitgangspunt dat mensen met een uitkering zelf hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. Als dat niet lukt, stippelt het UWV de weg uit.

In 2001 zijn met dertig bedrijven contracten afgesloten voor het weer aan het werk helpen van arbeidsongeschikten en werklozen. Van de 21.000 die tot december 2002 aan het werk zijn gegaan, waren er .000 WAO-er en 6000 zaten in de WW. Van bijna 25.000 mensen loopt het reïntegratietraject nog. In 20.000 gevallen is het niet gelukt.

UWV signaleert dat het aantal plaatsingen iets terugloopt. Vooral het aantal mensen dat al snel weer werk heeft, neemt af. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de teruglopende arbeidsmarkt.

Op 1 juli beginnen nieuwe contracten met de reïntegratiebedrijven. Daarin is de financiering nog scherper afhankelijk van het resultaat een bedrijf boekt. Elk kwartaal maakt het uitvoeringsorgaan de resultaten per bedrijf bekend. Zo wil UWV de transparantie van deze markt bevorderen. De organisatie beschouwt de reïntegratie als geslaagd wanneer iemand een arbeidsovereenkomst heeft van minimaal zes maanden.