DEN HAAG - Het combineren van werk en zorg voor kinderen of ouderen is goed mogelijk, als er maar speciale aandacht aan wordt besteed. Tweederde van de 140 experimenten die sinds 1999 op dit gebied zijn gehouden, zijn geslaagd, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een maandag gepresenteerd onderzoek.

Het tweede paarse kabinet bedacht de Stimuleringsmaatregel Dagindeling en stak er 22 miljoen euro in. Een sprekend voorbeeld zijn de zogenoemde moedercontracten voor vrouwen die werken in een ziekenhuis. In dat contract zijn de werktijden afgestemd op de schooltijden van de kinderen: de vrouwen werken niet buiten schooltijd en in de vakanties.

Ook was er een experiment met een dienstencentrum in een thuiszorginstelling. Werknemers kunnen daar bestellingen doen voor maaltijden, gebruik maken van een strijk- en klussendienst en een bloemenbezorgservice.

Voortgang

Zestig procent van de experimenten wordt voortgezet, ondanks dat de subsidiekraan van het Rijk dicht gaat. Op lokaal niveau zijn veel initiatieven inmiddels opgenomen in het regulier beleid. Werkgeversorganisaties besteden er nog nauwelijks aandacht aan, stelt het CPB.

Staatssecretaris Phoa van Emancipatie en Familiezaken, die het onderzoek in ontvangst nam, vindt dat de experimenten aantonen dat er nog veel moet gebeuren en hoopt dat het volgende kabinet er mee door gaat. Hij wil dat in heel Nederland "een wervelende emancipatiedans" ontstaat.