DEN HAAG - Werkgevers krijgen waarschijnlijk toch niet het recht personeel te ontslaan zonder voorafgaande toestemming van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De Stichting van de Arbeid steunt een dergelijk advies namelijk niet.

Dat hebben betrokkenen in het overlegorgaan tussen werknemers- en werkgeversorganisaties woensdag gezegd. Sociale partners overleggen sinds enkele jaren in de stichting over het plan om het ontslagrecht voor werkgevers te versoepelen, afkomstig van de commissie-Rood uit 2000.

Het voorstel behelste dat het ontslag van een werknemer alleen achteraf wordt beoordeeld. Werkgevers zouden zo soepeler met personeel kunnen omgaan. Wel waren er enkele waarborgen voor de werknemer bedacht, zoals een hoorprocedure.

CAO-coördinator R. van Splunder van de vakcentrale CNV noemt een toetsing achteraf alleen maar lastig: "Het kwaad is dan al geschied. Zie dan nog maar eens als werknemer om je gelijk te halen."