DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken overweegt werkgevers te verplichten tot een vaste bijdrage voor de kinderopvang van werknemers, zo meldde zijn woordvoerster dinsdag. Volgens De Geus is dit nodig om de financiering van de opvang veilig te stellen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW verzet zich tegen een verplichte lastenverzwaring. Volgens de werkgevers gaat het om een bedrag van tot 300 miljoen euro per jaar die in 2004 zou moeten in gaan. Het ministerie van Sociale Zaken spreekt van 175 tot 200 miljoen euro.

Een woordvoerster van De Geus stelt dat het voornemen voortvloeit uit tegenvallende vrijwillige bijdrage van werkgevers dan verwacht. Het was de bedoeling dat werkgevers, werknemers en de overheid elk eenderde van de kosten voor hun rekening zouden nemen. Onderzoek wijst uit dat maar 70 procent van de werkgevers dit doet, stelt zij.

Succes

VNO-NCW benadrukt dat de huidige gang van zaken, waarbij werkgevers en werknemers samen bij de CAO-onderhandelingen afspraken maken, een succes is. "Driekwart van de werknemers die onder een CAO valt, kan een beroep doen op een kinderopvangregeling."

Optie

Overigens is de verplichte bijdrage voor werkgevers slechts een van de opties, die het kabinet naar verwachting vrijdag bespreekt. Welke andere mogelijkheden ook de revue passeren wil De Geus' woordvoerster niet kwijt. VNO-NCW laat in elk geval vast weten ook geen voorstander te zijn van een hogere rekening voor werknemers.