DEN HAAG - Politieke partijen selecteren de laatste jaren meer mensen uit het bedrijfsleven voor een functie als volksvertegenwoordiger. In gemeenteraden en provinciale besturen zitten aanzienlijk meer werknemers uit de marktsector dan vijf jaar geleden. Dat is ook het geval in de Tweede Kamer.

Dat laat donderdag onderzoek van Forum zien, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hier deden alle twaalf provinciebesturen en de helft van de 496 gemeenten aan mee.

Een evenredige vertegenwoordiging ziet Forum niet, want werknemers in overheidsdienst, leraren en medewerkers van gesubsidieerde instellingen zijn nog altijd oververtegenwoordigd.

Gemeenteraden zijn nog het meest evenwichtig samengesteld: van alle raadleden werkt 45 procent in het bedrijfsleven. Vijf jaar geleden was dat nog 40 procent.

In Provinciale Staten zitten minder leden uit het bedrijfsleven. Het gaat om 34 procent, tegen vijf jaar gelden ruim 29 procent.

Deze trend is ook waarneembaar in de Tweede Kamer, waar het aantal leden met recente ervaring in het bedrijfsleven steeg van 21 procent vijf jaar geleden naar 28 procent nu.