AMSTERDAM - Het aantal fraudegevallen bij ondernemingen dat door managers is veroorzaakt isde afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen. Meer dan de helft van allefraudegevallen wordt door managers veroorzaakt. Dat blijkt uit het onderzoek´Fraud, the Unmanaged Risk’ van Ernst & Young.

In 85 procent van de grootste fraudezaken blijkt de frauderende manager korterdan een jaar in dienst bij het betreffende bedrijf. Van alle ondernemingen dieonderzocht werden bleek bovendien meer dan de helft de laatste twee jaar tezijn geconfronteerd met fraude. Bij 20 procent daarvan was dat zelfs meer dan keer.

Bijna de helft van de gedupeerde bedrijven leed per voorval zo’n 100.000 dollarschade. In 13 procent van de gevallen was de schade zelfs meer dan 1 miljoeneuro. Als reden voor de toenemende fraude noemt Ernst & Young onder meer deeconomische malaise. Overigens wordt meer dan de helft van de getroffenbedrijven schadeloos gesteld door banken en verzekeraars.