Zo'n 16 procent van de vmbo-leerlingen stroomt na het behalen van het diploma door naar de havo. Tussen vmbo-scholen bestaan grote verschillen als het gaat om hoeveel kinderen naar de havo doorstromen.

Dit blijkt uit een analyse van de NOS, op basis van gegevens van 764 middelbare scholen.

Zo blijkt dat er scholen zijn waar ruim de helft van de leerlingen doorstroomt. In een enkel geval zelfs driekwart. Maar er blijken ook tientallen scholen te zijn waar na het eindexamen niet één vmbo'er verdergaat op de havo.

Leerlingen op scholengemeenschappen (17 procent) stromen gemiddeld iets vaker door naar havo dan leerlingen van scholen die alleen vmbo aanbieden (ruim 11 procent).

Verreweg de meeste vmbo'ers, meer dan 80 procent, gaan na hun eindexamen naar het mbo. Een kleine groep verlaat het onderwijs en gaat bijvoorbeeld werken of neemt een tussenjaar.

Barrières

De verschillen tussen scholen onderling ontstaan doordat sommige scholen barrières opwerpen voor vmbo'ers die willen doorstromen. Dan wordt bijvoorbeeld een 6,8 als gemiddeld eindexamencijfer geëist.

Het kabinet heeft vorig jaar bepaald dat aanvullende eisen vanaf het schooljaar 2019-2020 niet meer mogelijk zijn, zodat vmbo'ers makkelijker kunnen doorstromen. Voorwaarde is dat leerlingen op het vmbo zeven vakken volgen, in plaats van de gebruikelijke zes.